Ulica „Świętokrzyska” w Chicago

Posted by / 20 grudnia 2016 / Categories: Aktualnosci / -

11 listopada 2016r. została nadana nowa nazwa ulicy w Chicago: „Świętokrzyskie Way”.

Photo
Uczestniczący w nadaniu nazwy ulicy „Świetokrzyska Way” goście. W środku (z tablicą) Aderman Ariel Reboyras i Konsul Generalny RP w Chicago Piotr Janicki.

Nadanie imienia „Świetokrzyskie Way” nastąpiło po przyjęciu specjalnej uchwały przez Radę Miasta Chicago.
W Rezolucji przyjętej przez Miasto Chicago, którą podpisał Burmistrz Chicago Rahm Emanuel i Przewodnicząca Rady Suzann Mendoza czytamy m.in.:
„Przyjęcie nazwy „Świętoktrzyska” to wyrażenie szacunku i poważania dla obywateli Chicago, których korzenie wywodzą się z tego Regionu oraz duże uznanie historycznych i obecnych zasług dla Regionu Świetokrzyskiego i jego mieszkańców w budowaniu przyjaznych relacji pomiędzy Województwem Świętokrzyskim i Stanem Illinois. Aktywność Biura PEGAZ w organizacji spotkań przedsiębiorców i polityków z Polski z amerykańskimi partnerami ze Stanu Illinois, a w szczególności z miasta Chicago tworzy platformę do współpracy i zbliża obie społeczności do tranatlantyckich kontaktów i efektywnej kooperacji.”

Photo
Na zdjęciu od lewej: Jarosław Górczewski (Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego), Ariel Reboyras (Aderman Chicago), Konrad Kronig (Prezydent Skarżyska Kamienna), Aleksandra Aufust (aktorka, prowadząca program w TV WTTW „Flavor of Poland”), Zdzisław Wojtasik (Prezes Biura Informacji i Promocji Gospodarczych Pegaz).

Dzielnica, w której przyznano honorową nazwę ulicy „Świętokrzyskie Way”, jest starą „polską” dzielnicą, w sąsiedztwie polskiej Parafii Św. Ferdynanda, a duża część Polonii jest rodem z regionu województwa świętokrzyskiego. Wielu mieszkańców „Wietrznego Miasta” pochodzi m.in. z powiatu buskiego i kazimierskiego. W Chicago od ponad 25 lat prężnie działa „Klub Ziemi Świętokrzyskiej”.
Warto przypomnieć, że Region świetokrzyski jest też bardzo aktywny i „widoczny” w Chicago poprzez częste misje gospodarczo- samorządowe, które od 15 lat organizuje kieleckie biuro Pegaz. Zorganizowało ono w tym czasie 45 wizyt, w których uczestniczyło ponad 500 różnych podmiotów z Polski, w tym duża część przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego. Pegaz był też współorganizatorem pięciu edycji polsko-amerykańskich targów handlowych w Niles i Rosemont (IL) oraz wielu warsztatów biznesowych i konferencji gospodarczych. Biuro to prowadzi w Polsce przedstawicielstwo kilku polsko- amerykańskich organizacji biznesowych z terenu USA, w tym z Chicago. Reprezentuje m.in. polsko- amerykańskie stowarzyszenie przedsiębiorców budowlanych, izbę handlową oraz klub biznesowy z Chicago.
Region świętokrzyski gościł wielokrotnie delegacje przedsiębiorców, plityków i urzędników z USA. Właśnie jedna z tych ostatnich wizyt samorządowców ze stanu Illinois w 2015r. była pretekstem do zawiązania ścisłych zwiazków pomiędzy samorządowcami z regionu świętokrzyskiego, a przedstawicielami władz miasta Chicago i innych miejscowości ze stanu Illinois. Uczestniczący w misji przyjazdowej do Polski wpływowi radni miasta Chicago: Ariel Reboyras, Chris Taliaferro wraz z pozostałymi członkami delegacji z Illinois byli pod dużym wrażeniem tego co zobaczyli w Kielcach, Skarżysku i innych miejscach regionu. Delegacja amerykańska spotkała się tez z lokalnymi politykami, przedsiębiorcami oraz mieszkańcami województwa świętokrzyskiego.
Dzięki staraniom radnych Ariela F. Reboyrasa i Chrisa Taliaferro oraz wiceprezesa Fundacji „Więź Kultur” Bogdana Doli z Chicago i biura Pegaz z Kielc skierowano petycję do władz miasta o nadaniu jednej z ulic miasta Chicago nazwy „Świetokrzyska”. Rada Miasta Chicago w dniu 1 listopada 2016r. wydała i przyjęła stosowną Rezolucję, która uhonorowała Region Świetokrzyski nadaniem jego imieniem nazwy ulicy w mieście Chicago.

Photo
Ariel Reboyras ( z Herbem Województwa Świetokrzyskiego) i Zdzisław Wojtasik (z Rezolucja Rady Miasta Chicago).

Uroczystość otwarcia ulicy „Świetokrzyska” odbyła się w dniu współnych i ważnych dla obu narodów świąt: Dnia Weterana i Dnia Niepodległości, 11.11.2016r. Ulica Świetokrzyska swój poczatek ma na skrzyżowaniu ulic Barry Ave. i Mason Ave., przy Kościele Św. Ferdynanda.

Photo
„Swietokrzyskie Way” w Chicago

W uroczystościach wzięli udział lokalni politycy, na czele z wnioskodawcą Adermanem Ariel F. Reboyras, Adermanem Chris Taliaferro, Mayorem Franklin Park Barrett Pedersen, Konsulem Generalnym RP w Chicago Piotrem Janickim, szefową biura Kongresmena Mika Quigley Karoliną Zaczek, Zarządem Klubu Ziemi Świetokrzyskiej oraz liczną reprezentacją Polonii zrzeszoną w różnych organizacjach, a także z obecną w Chicago delegacją z Polski na czele z prezydentami miast: Skarżysko Kamienna, Ostrowiec Świętokrzyski i Starachowice.

„To wielkie wyróżnienie dla Polski, dla Polonii i dla Województwa Świętokrzyskiego. W Chicago mieszka duża reprezentacja Polonii wywodząca się z regionu świetokrzyskiego. To już kilka pokoleń, które na trwałe związało się z Chicago. Spotykamy się w ramach Klubu Ziemi Świętokrzyskiej, który działa w Chicago od ponad 25 lat. Jesteśmy dumni, że w Chicago będzie ulica Świętokrzyska. To pierwszy przypadek, gdzie nadano ulicy nazwę jednego z europejskich regionów. Czujemy się tym zaszczyceni. Faktem jest, że to trudna do wymowy nazwa ulicy, ale bedzie to inrtygować Amerykanów i zachęcać do tego, by dowiedzieć się czegoś więcej o źródłach jej pochodzenia, co ona określa i do czego się odwołuje. To świetna promocja Polski i naszego Regionu. Jesteśmy dumni z tego i zaszczyceni.”

– powiedział znany i szanowany w Chicago polonijny działacz Tadeusz Zaczek pochodzący z Bodzentyna w woj. świetokrzyskim.

Chicago, 30 listopad 2016r.

About the author

Comments are closed.