Promocja gospodarcza Polski w amerykańskiej telewizji publicznej. Projekt „Flavor of Poland” dla polskich przedsiębiorców i Regionów na antenie PBS.

Posted by / 15 marca 2016 / Categories: Aktualnosci / -
  • cykl 13 odcinków o Polsce
  • dostepność do rynku 300 mln. Amerykanów
  • lokowanie produktu
  • promocja Miast i Regionów RP

Pierwszy raz w historii amerykańskiej telewizji

13 odcinków programu w formule o dużej oglądalności, w całości poświęconych wyłącznie Polsce

Pierwszy raz na taką skalę

ponad 6 godz. emisji w tzw. „primetime” + powtórki w sieci PBS przez okres 2 lat

Pierwszy raz tak powszechny dostęp do amerykańskiego konsumenta- klienta

emisja w telewizji publicznej, dostepnej dla ponad 300 mln. widzów

Pierwszy raz taki dostęp do mobilnej platformy PBS i mediów społecznościowych

50 mln. unikalnych użytkowników miesięcznie !!! + dodatkowo ponad 10 mln. stałych, codziennych użytkowników na platformach społecznościowych, w tym na: Facebook, Tumblr, Twitter i YouTube

Najbardziej skuteczna, forma przekazu treści, reklam, informacji

najbardziej efektywny przekaz treści- turystyka kulinarna i lokowanie produktu

Najczęściej oglądana stacja telewizyjna przez Amerykanów i Polonię

bezpłatna, dostepna bez kodowania, nr. 1 w rankingu oglądalności i w ocenie wiarygodności, najczęściej ogladana przez Polonię  (rynek Polonii w USA: 11 mln )

Najbardziej powszechna, wiarygodna i uznana stacja telewizyjna w Ameryce

PBS- pierwsze miejsce w ocenie amerykańskiego spłaczeństwa- wg. badań Nielsen N Power, dostępnna w 99% gospodarstw domowych na terenie Ameryki Północnej

Unikalny Projekt „Flavor of Poland” w amerykańskiej telewizji publicznej PBS poświęcony Polsce. „Flavor of Poland” jest globalną promocją i reklamą POLSKI na terenie Ameryki ( dedykowany  głównie polskim przedsiębiorcom, samorządom, mikroregionom, instytucjom i organizacjom ) realizowanym z inicjatywy  amerykańskiej Polonii. Projekt zakłada bliską współpracę  z Rządem i Regionami RP.

Programy poświęcone Polsce nie znalazły do tej pory swojego miejsca w amerykańskiej telewizji w formie bloków programowych. Wiedza amerykańskiego, przeciętnego widza na temat Polski   ( m.in. w zakresie: lokalizacji, historii, znaczenia w globalnej gospodarce oraz dóbr w nim wytwarzanych ) jest  minimalna, by nie powiedzieć żadna. Pierwszą  próbą promocji ( turystycznej ) byla emisja  programów   ” Rick Steve’s Europe”, w którym pokazano Kraków, Wieliczkę, Oswięcim- Auschwitz i Warszawę oraz kilka programów kulinarnych o Polsce w cyklu REAL FOOD prowadzonych przez Mika Collameco.  Jednak Polska i region Środkowo- Wschodniej Europy jest ciągle pomijany w amerykańskiej telewizji. Wynika to z dotychczasowych zaniedbań polskiej administracji  odpowiedzialnej za promocję oraz z przekonania przeciętnego Amerykanina, że jest to region zapóźniony ekonomicznie, mało atrakcyjny, położony na zapleczu EU.

Ostatnie sukcesy Polski, wzrost gospodarczy, wzajemne inwestycje, aktywność polskich przedsiębiorców oraz wzrost politycznego znaczenia zwróciło uwagę szefów publicznej telewizji PBS na kraj położony nad Wisłą. W ramach zapropowanego Projektu „Flavor of Poland”, publiczna stacja telewizyjna PBS  przyjęła propozycję pomysłodawcy i producenta Projektu ( Independent Film Factory z Chicago ), zrealizowania cyklu odcinków promujących Polskę ( w formie kulinarnej podróży po Regionach RP ) i uznała ją jako niezwykle interesujący projekt, godny emisji w stacji PBS. To duże wyzwanie i szansa dla promocji Polski na tak dużą skalę.

Comments are closed.